FAKIRY GALLERY

The FAKIRY Gallery was opened in 2012 as a family gallery of two painters – Atanaska and Aleksandar Kostovi. Painters and art fans and connoisseurs use the  venue to meet, train, practice and exchange experience and ideas.

The gallery’s main line of business is exhibiting and selling paintings and ceramic works of art.

The ceramic section includes pieces in contemporary and ancient styles made using  modern and classic modelling and production techniques.

The gallery’s collection constitutes a modern reading of ceramic art in Bulgaria. Fakiry supports efforts to find new ways of exploring and interpreting various subject matters in ceramic materials. The gallery also presents techniques of firing pottery in alternative kilns running on solid fuel and modern decorative models rendered in such kilns.

At the Fakiry Gallery, you can see vessels and techniques of polished pottery, tracery, cracked effects, engraved pottery and ash glazing, as well as educational firing techniques, some ancient methods of hand modelling and the origin of ceramics.

The Fakiry Gallery also features a rich collection of painted canvases, drawings and contemporary sculptures.

At its premises, the gallery also runs a school of applied and fine arts called the Art Jungle. It encourages the teaching of arts from the very early age of 3 and fosters the talents of children who want to go into arts as a profession. The school also reserves a special place for adult fans of applied and fine arts, supporting and teaching those who wish to become closer with the world of art.

 

 

 

 
Публикувано в Fakiry Gallery | Коментирайте

Галерия Факири представя: „ТРЕТА ДЕТСКА ИЗЛОЖБА“

Детска изложба

И на тази изложба, за пореден път малките художници се представиха отлично.Техните творби изпълниха галерията с вдъхновение, доволни погледи, очарование и задоволство от добре свършена работа.

школа

 
Публикувано в Fakiry Gallery | Коментирайте

БНТ на гости в Арт Джунгла

БНТ на гости в Арт Джунгла

На 14 март 2015г., на гости на галерия „Факири“ и школата „Арт Джунгла“ ни бяха „Милион и две усмивки от БНТ  (гледайте видеото). С много положителни емоции научихме как се рисува крокодил, говорихме си за неговите местообитания и форма.

 
Публикувано в Fakiry Gallery | Коментирайте

Галерия Факири

откриване на галерия факири

галерия факири

Галерия „ФАКИРИ” е открита през 2012г., като семейна галерия, на двамата художници Атанаска и Александър Костови. Място за срещи, обучение, обмяна на опит и идеи между художници, любители, и ценители на изкуството.

Основната дейност на галерията е свързана с представяне и продажба на произведения на изкуството от керамика и живопис.

Керамиката е представена както в съвременните и форми, така и в древните и проявления, техники на моделиране и изграждане.

Колекцията на галерията представлява съвременен прочит на керамиката в България, подкрепя нови търсения и начини на интерпретация на сюжети в керамичен материал.Представя техники за изпичане на керамични изделия в алтернативни пещи на твърдо гориво и съвременни декоративни модели и тяхното проявление в тези пещи.

В галерия „Факири” може да се видят съдове и техники на полирана керамика, ажури, краклета, гравирана керамика, пепелни глазури, както и образователни техники за изпичане, някои древни похвати свързани с ръчното моделиране и произхода на керамиката.

Галерия „Факири” разполага и с богата колекция от живописни платна, рисунки и съвременни пластики.

В пространството си галерията създаде Школа за приложни и изящни изкуства „Арт Джунгла”. Насърчава обученията по изкуства от най – ранна детска възраст (3год., както и деца с професионална ориентация).Школата има и специално отношение към любителите на приложните и изящни изкуства, подкрепя и обучава възрастни желаещи да се докоснат до изкуството.

 

 

 
Публикувано в Fakiry Gallery | Етикети: , , , , , , , | Коментирайте