Меню Затваряне

ПЕЩ НА ТВЪРДО ГОРИВО ТИП ANAGAMA

Избрахме да построим и да работим с този тип пещ защото това е пещ с директен огън. Между изделията и огнището не съществуват никакви прегради. Друга особеност е, че това е единственият тип пещ при, който огъня влияе странично на изделията и по този начин оставя своите следи върху по-голяма площ от повърхнината на изделията. Това са любимите ни стихийни ефекти. Тогава, когато автора не контролира декоративните неща, а го прави огъня.

Пещта тип Anagama е подходяща, както за изпичания във високо температурният диапазон, тъка и за работа с по-ниски градуси. Това ни позволява да си играем с различни видове пластични и огнеопорни маси.

При тези пещи възможността акцента да падне върху спецификата на материала (глината , стъклото във вид на глазура ), и възможността да се разкрие специфичната структура на материала, понякога аморфна, понякога твърда или лавоподобна, прави работата с подобен тип пещ много интересна.

Построяването на пещ тип Anagama беше голямо строително предизвикателство за нас,  количеството на тези  пещи извън Япония е много малко, и всяка Anagama построена по света е уникална.

При избора на пещ за нашето ателие, не се спряхме на пещ с обърнат поток на димните газове, защото можехме да вземем всеки работещ проект и да го реализираме, както са направили стотици автори. Нашата цел е да търсим и да акцентираме върху силните прояви на пламъка, а не просто да заменим електрическата пещ с такава на дърва.

Поради уникалността на всяка построена  Anagama по света не разполагахме с готов проект, а само с условните параметри и изисквания на желания модел. За това, тази пещ е построена по наш проект и изпълнение. Пещта на нашето ателие.