Арт Джунгла през 2019 – 2020г.

НОВО!!! Здравейте, започна новият творчески сезон на нашата школа и с голямо нетърпение и радост ще чакаме новите малки художници!

Заниманията ще се провеждат в Четвъртък и Събота и ще започнат на 3 и 5 октомври!

1.Четвъртък – от 16ч. до 18ч.Забавно рисуване и керамика / група за деца от 6 – 12г./ . Месечната такса е в размер на 90лв./При отсъствия  таксата се приспада за следващия месец./ . Еднократно посещение – 30лв./само с обаждане/. Адрес за провеждане: ул. Цар Асен 92-94, в приятната и много творческа атмосфера на новите ни партньори от growth zone. (свободни места -5). Важно: През м. януари ще бъдат обявени нови часове за провеждане на Арт Джунгла в growth zone, които ще са съобразени с смяната на децата в училище.

2. СЪБОТА

  • От 10 – 14ч.Подготвителни уроци за кандидатстване в специализираните училища с рисуване: група за деца от 12 – 14г../ Месечната такса е в размер на 120лв. – /При отсъствия  таксата се приспада за следващия месец./ . Еднократно посещение – 40лв./само с обаждане/. Адрес за провеждане: ул. Калина Малина №6., на 100м. от Зала Универсиада в сградата на НЧ „Св.Георги Победоносец 1999г.“ (няма свободни места )
  • От 11ч. до 12ч.Забавно рисуване и керамика / група за деца от 3 – 6г./ Месечната такса е в размер на 60лв. /При отсъствия  таксата се приспада за следващия месец./ . Еднократно посещение – 15лв./само с обаждане/.Адрес за провеждане: ул. Калина Малина №6., на 100м. от Зала Универсиада в сградата на НЧ „Св.Георги Победоносец 1999г.“ (свободни места – 1)
  • От 12ч. до 14ч. Забавно рисуване и керамика / група за деца от 6 – 12г./ Месечната такса е в размер на 90лв. /При отсъствия  таксата се приспада за следващия месец/ . Еднократно посещение – 30лв./само с обаждане и при наличие на свободни места/ . Адрес за провеждане: ул. Калина Малина №6., на 100м. от Зала Универсиада в сградата на НЧ „Св.Георги Победоносец 1999г.“ (няма свободни места)
  • От 14ч. до 16ч. Забавно рисуване и керамика / група за деца от 6 – 12г./ Месечната такса е в размер на 90лв. /При отсъствия  таксата се приспада за следващия месец./ . Еднократно посещение – 30лв./само с обаждане/ . Адрес за провеждане: ул. Калина Малина №6., на 100м. от Зала Универсиада в сградата на НЧ „Св.Георги Победоносец 1999г.“ (няма свободни места)

Всички материали за работа / бои, глина, картон, моливи, пастели, туш, въглени и т.н./ са осигурени от школата. А децата си тръгват много щастливи и доволни с рисунка или глинена пластика в ръка!

Заявете участие на тел: 0897419880 или на atanaska@fakiry.com Местата са ограничени до 10 деца в група.